Seuraa meitä:
Jääkiekko - Kiekkofani.com Urheilu-uutiset - Penkkiurheilu.com Viihdeuutiset ja juorut - Uutisankka.com Nikotiinipussit - Pussit.com Lainaa - HalvinLaina.fi Yrityslaina.com
Pussit mainos

Muut sarjat

HJK:n Kansallisen Liigan päävalmentaja Arttu Heinonen toimitsijakieltoon rangaistusmääräysten rikkomisesta

HJK Kansallinen Liiga
AOP

Suomen Palloliitto Ry:n kurinpitovaliokunta on määrännyt HJK:n päävalmentaja Arttu Heinoselle kolmen ottelun toimitsijakiellon rangaistusmääräysten rikkomisesta 2. lokakuuta pelatussa Kansallisen Liigan ottelussa HJK-KuPS.

Päävalmentaja Arttu Heinosen kolmen ottelun toimitsijakiellon lisäksi kurinpitovaliokunta määräsi HJK:n manageri Joonas Sareliukselle 400 euron sakon ja seuralle 800 euron sakon. Rangaistukset määrättiin valmentajalle, managerille ja seuralle rangaistusmääräysten rikkomisesta.

Suomen Palloliitto Ry:n kurinpitovaliokunta otti tapauksen käsittelyyn, kun Palloliiton sääntöasiantuntija toimitti 4.10.2021 kurinpitovaliokunnalle ilmoituksen HJK:n pelikiellossa olevan valmentajan toiminnasta. Pelikiellossa oleva valmentaja Heinonen valmensi HJK:n Kansallisen Liigan joukkuetta 2.10.2021 kello 14.00 alkaneessa ottelussa HJK-KuPS.

Joukkueen manageri Sarelius oli pelipäivänä kello 8.40 tiedustellut Palloliitolta Heinosen oikeutta valmentaa sanotussa ottelussa. Palloliiton sääntöasiantuntija oli kello 11.30 vastannut, ettei Heinonen voi Palloliiton varoitukset ja kentältäpoistot -määräysten F.1-kohdan mukaan valmentaa Kansallisessa Liigassa, koska Heinonen oli saanut pelikiellon pelaajana Miesten Nelosessa.

Sarelius oli kello 12.27 soittanut Palloliiton sääntöasiantuntijalle ja kyseenalaistanut määräyksen, jolloin sääntöasiantuntija oli vahvistanut määräyksen voimassaolon ja sen, että määräys koskee kaikkia sarjatasoja. Sarelius oli samassa yhteydessä tiedustellut määräyksen rikkomisesta seuraavaa sanktiota, johon sääntöasiantuntija ei ollut ottanut kantaa.

Asiassa on kysymys siitä, onko Heinonen rikkonut pelikieltoaan siten kuin Palloliiton ilmoituksessa on kuvattu. Sareliuksen Heinosen puolesta laatimassa vastineessa on myönnetty ilmoituksessa kuvattu Heinosen menettely. Asiassa on näin ollen riidatonta, että Heinonen on rikkonut pelikieltoaan toimiessaan valmentajana ottelussa.

Sarelius on Heinosen puolesta vedonnut siihen, että peli- ja toimitsijakieltoa sekä niiden kärsimistä koskevat sääntömääräykset ovat epäselviä ja vaikeasti tulkittavissa. Palloliiton lausumassa onkin tuotu esiin, että HJK on toiminut aivan oikein pyytäessään kilpailun järjestäjältä tulkinnan määräyksen sisällöstä, johon Palloliitto on myös vastannut ennen ottelun alkua.

Heinonen on kilpailun järjestäjän nimenomaisesta ilmoituksesta huolimatta rikkonut Palloliiton sääntöjä. Ottaen huomioon Heinosen kokemus jalkapallosta, hänen on täytynyt tietää varoitustilinsä täyttymisestä ja ymmärtää sen merkitys myös muissa sarjoissa.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että Heinosen menettelyä on pidettävä jalkapallon varoitukset ja kentältäpoistot -määräysten F.1-kohdassa kiellettynä käytöksenä, josta voidaan rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin a)-kohdan mukaan määrätä rangaistus.

Asiassa on toiseksi kysymys siitä, onko Sarelius menetellyt Palloliiton sääntöjen tai määräysten vastaisesti tehdessään päätöksen Heinosen toimimisesta valmentajana joukkueensa ottelussa. Sarelius on myöntänyt tehneensä päätöksen asiassa ja pyytänyt mahdollisten seuraamusten kohdistamista ainoastaan itseensä.

Sarelius on havainnut Heinosen toimitsijakiellon suoraan Taso-järjestelmästä ottelupöytäkirjaa täyttäessään. Sarelius on tietoisena sekä tästä että kilpailunjärjestäjän tulkintaohjeistuksesta tehnyt päätöksen peli- ja näin ollen myös toimitsijakiellossa olevan Heinosen toimimisesta valmentajana ottelussa.

Näin ollen Sareliuksen voidaan katsoa tarkoituksellisesti tehneen päätöksen siitä, ettei Palloliiton sääntöjä ja määräyksiä sekä erikseen pyydettyä tulkintaohjetta tulla noudattamaan. Kurinpitovaliokunta katsoo, että Sareliuksen menettelyä on pidettävä rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin a)-kohdassa kiellettynä menettelynä, josta voidaan määrätä rangaistus.

HJK:n vastuu

Jalkapallon varoitukset ja kentältäpoistot -määräysten H.3-kohdan mukaan seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta ja seuralle voidaan määrätä rangaistus toimitsijakiellon rikkomisesta.

Asiassa käydyn kirjeenvaihdon, Palloliiton ilmoituksen ja Sareliuksen vastineen sekä osapuolten lausumien perusteella on käynyt ilmi, että HJK on tahallaan – vielä asian erikseen varmistettuaan – sallinut Heinosen valmentaa joukkuettaan ottelussa.

Edelleen jalkapallon varoitukset ja kentältäpoistot -määräysten J.1-kohdan mukaan seurojen tulee kirjata ja valvoa pelaajiensa ja taustahenkilöidensä varoitukset ja peli- ja toimitsijakiellot sekä taustahenkilöiden toimitsijakiellot. Seuralla on tämä velvollisuus, vaikka operatiivinen vastuu olisi delegoitu yksittäisille henkilöille.

Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa HJK on rikkonut sanottua velvollisuutta antamalla peli- ja näin ollen myös toimitsijakiellossa olevalle Heinoselle mahdollisuuden valmentaa joukkuettaan ottelussa.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että HJK:n menettelyä on pidettävä jalkapallon varoitukset ja kentältäpoistot -määräysten kohtien H.2-3 ja J.1 vastaisena menettelynä, josta voidaan rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin a)-kohdan mukaan määrätä rangaistus.

Rangaistuksen mittaaminen

Heinosen tuottamuksen astetta ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella voida pitää yhtä moitittavana kuin Sareliuksen osalta. Joka tapauksessa naisten pääsarjatason joukkueen valmentajana Heinosen on pitänyt tietää, ettei hän voi toimia ottelussa valmentajana. Tätä näkökantaa tukee erityisesti Heinosen asema ammattivalmentajana, jolta voidaan edellyttää korostettua huolellisuutta toiminnassaan.

Sareliuksen rangaistusta arvioidessaan kurinpitovaliokunta on kiinnittänyt huomiota erityisesti hänen menettelynsä moitittavuuden asteeseen.

Hän on edellä kuvatulla tavalla ollut yhteydessä kilpailunjärjestäjään määräysten tulkintaan liittyen, ja kilpailunjärjestäjän ohjeistuksen saatuaan siitä piittaamatta vakaasti harkiten tehnyt päätöksen peli- ja näin ollen myös toimitsijakiellossa olevan Heinosen toimimisesta valmentajana ottelussa.

Sarelius on ollut täysin tietoinen siitä, että hänen menettelynsä rikkoo Palloliiton määräyksiä. Kurinpitovaliokunta katsoo, että Sareliuksen menettelyä on pidettävä korkea-asteisena tahallisuutena, mikä tulee ottaa huomioon rangaistusta ankaroittavana seikkana.

HJK:n piirissä tapahtunut menettely osoittaa välinpitämättömyyttä Palloliiton sääntöjä ja määräyksiä kohtaan. Se on sallinut tahallaan – vielä erikseen Palloliiton asiantuntijaa konsultoituaan . peli- ja näin ollen myös toimitsijakiellossa olevan Heinosen toimimisen valmentajana Kansallisen Liigan ottelussa.

HJK on viime kädessä vastuussa siitä, että sen piirissä on tietoisesti rikottu toimitsijakieltoa sekä siihen liittyviä valvontavelvoitteita. Se ei voi vapautua näistä velvoitteistaan delegoimalla operatiivisen vastuun yksittäiselle henkilölle.

KIEKKOFANI.COM

Loading RSS Feed

PENKKIURHEILU.COM

Loading RSS Feed

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Lisää aiheesta Muut sarjat